Voorbeelden van activiteiten

Voorbeeld projecten

 MTC ontwikkelt en realiseert zowel in Nederland als in Europa nieuwe bossen voor particulieren of voor investeringsdoeleinden. Meer en meer werken wij daarvoor met het landgoedconcept. Meerdere activiteiten, zoals bosbouw, extensieve landbouw, duurzame energie en toerisme zorgen voor korte en lange termijn cash flow. De verschillende activiteiten versterken elkaar, zowel financieel als landschappelijk en qua arbeidsinzet. Het is hierbij essentieel een schaalgrootte te realiseren van minimaal 1.000 hectare.

Voorbeelden zijn de oprichting en beheer van innovatieve particuliere bosbedrijven:

Hollands Hardhout: moderne bosbouw in Nederland

Landgoederontwikkeling

Onderzoek Robinia pseudoacacia

Businessmodeelen toepassing hout

 

Hollands Hardhout

De Hollandse Hardhout bossen

De Hollandse Hardhout bossen in gemeente Leudal zijn eind 2012 FSC® gecertificeerd voor verantwoord bosbeheer. De bosbedrijven zijn trots op deze erkenning voor hun innovatieve visie op economisch en ecologisch duurzaam bosbeheer.

Picture: 3407891256.jpgDe Hollandse Hardhout fondsen van More Trees Consultancy doen het goed: uitbreiding van het areaal, een positief jaarlijks rendement, perfect groeiende bomen en tevreden aandeelhouders. De eerste dunningsopbrengsten waren al in de winter 2009/2010 gerealiseerd.