Meer bomen!

Deskundigheid

More Trees Consultancy biedt vanuit verschillende rollen een bijdrage aan groene financiele vraagstukken die voorliggen. Dat doet zij als:

  • Adviseur
  • Procesbegeleider
  • Gesprekspartner
  • Projectontwikkeling
  • Directeur/Manager